Przewodniczące Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka
Dr hab. n. med. Katarzyna Neubauer

Patronat Naukowy

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii UM we Wrocławiu
Zakład Dietetyki Katedry Gastroenterologii i Hepatologii UM we Wrocławiu
Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Konsultant Wojewódzki ds. Gastroenterologii