Aktualności

1 czerwca 2021r.
Uruchomienie strony internetowej. Możliwość rejestracji na konferencję.