Program

9.15 ‑ 9.30Blok Reklamowy Partnerów Konferencji
9.30 ‑ 9.40 Przywitanie – otwarcie Konferencji
Dr hab. n. med. Katarzyna Neubauer
9.40 ‑ 10.10Żywienie w alkoholowej chorobie wątroby
Dr n. med. Radosław Kempiński
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii UM we Wrocławiu
10.10 ‑ 10.40Żywienie w NAFLD
Dr n. med. Anna Zubkiewicz-Zarębska
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii UM we Wrocławiu
10.40 ‑ 11.10Suplementacja w sporcie – co wybrać?
Mgr Paweł Szewczyk
Zakład Dietetyki, Katedra Gastroenterologii i Hepatologii UM we Wrocławiu
11.10 ‑ 11.25Blok Reklamowy Partnerów Konferencji
11.25 ‑ 11.55Nowoczesne formy kwasu masłowego w postępowaniu z chorobami jelit
Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska
Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową w Lublinie
11.55 ‑ 12.25Prebiotyczne wsparcie w chorobie uchyłkowej
Dr hab. n. med. Katarzyna Neubauer
Zakład Dietetyki, Katedra Gastroenterologii i Hepatologii UM we Wrocławiu
12.25 ‑ 12.40Blok Reklamowy Partnerów Konferencji
12.40 ‑ 13.10Znaczenie homeostazy jelitowej w zapobieganiu infekcji górnych dróg oddechowych – zastosowanie Colostrum Bovinum
Dr n. med. Maciej Hałasa
Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki PUM Szczecin
13.10 ‑ 13.40Leczenie żywieniowe w nieswoistych zapaleniach jelit-czy ma szansę doprowadzić do remisji?
Mgr Olga Kijora-Jaroszewska
Zakład Dietetyki, Katedra Gastroenterologii i Hepatologii UM we Wrocławiu
13.40 ‑ 13.50Zakończenie Konferencji
13.50 ‑ 14.10Blok Reklamowy Partnerów Konferencji